Kommunikasjon og PR

Kommunikasjonsstrategi

En kommunikasjonsstrategi er den overordnede planen i et langsiktig perspektiv. Den forankrer hvordan markedstilbudet skal kommuniseres til målgruppen. Hva skal du si? Hvordan skal du si det? Hvem skal si det?

  Les mer

Markedskommunikasjon

Markedskommunikasjonens oppgave er å dekke kundenes informasjonsbehov og gi de det rette førsteinntrykket av virksomhetens verditilbud. La oss hjelpe deg med å sette sammen en gjennomtenkt og effektiv pakke, der du får mest mulig ut av budsjettet du har til rådighet.

  Les mer

Budskap

Hvilket budskap skal du formidle? Det er viktig med et klart kommunikasjonsmål og tydelige KPI-er slik at det blir lettere å jobbe med strategien mot målet. Dette er viktige spørsmål du må stille deg for å finne riktig budskap, og for å innfri kundenes forventninger.

  Les mer

Rådgiving

Rådgiving gir deg en fagperson å samarbeide med slik kommunikasjonsstrategien din henger sammen med målsetningene til virksomheten din og merkevarestrategien. Vi må vite hvilken vei vi skal gå og hvilken posisjon vi skal ta.

  Les mer

Hva er kommunikasjon?

Det er mange som ikke skiller mellom  aktivitetsplan, markedsplan og kommunikasjonsstrategi.  Kommunikasjonsstrategi er en overordnet plan som vi legger for et langsiktig perspektiv. Husk at ingen vil kjøpe fra deg om de ikke har hørt eller forstår hva du kan tilby?! Kommunikasjon handler om å være tydelig, relevant og minimum innfri kundens forventninger. Vi hjelper deg med riktig budskap til rett målgruppe eller personas.

Mål

Har du satt deg inn i målene for bedriften din? Hva har du tenkt og gjøre for å nå målene, og hvordan kan du bruke kommunikasjon som et godt verktøy? Hvilket budskap skal du formidle? Hvilken vei har du tenkt å gå, og hvordan er beste måten for å oppnå målet?

 

Kommunikasjonsmål

Det er viktig med et klart kommunikasjonsmål og tydelige KPI-er slik at det blir lettere å jobbe med strategien mot målet. Dette er viktige spørsmål du må stille deg for å finne riktig budskap, og for å innfri kundenes forventninger. Det finnes flere tips til hvordan man skal kommunisere på en god måte, men det viktigste er at du skal innfri målgruppens forventninger.

Kommunikasjonsstrategi

En god kommunikasjonsstrategi må bli satt sammen med tanke på merkevarestrategien din. Målsetningen med hvilken posisjon du skal ta og hvordan du har lyst til å at potensielle kunder skal oppfatte virksomheten din bestemmes ved bruk av riktig kommunikasjon. Husk at å prate til potensielle kunder med et budskap som hadde truffet en annen målgruppe er kritisk, fordi du taper omsetning for hver gang du mister en potensiell kunde. Her er det derfor viktig å bli kjent med målgruppen din og vite hvem disse er, for å gå ut med et budskap tilpasset akkurat disse.

 

Valg av kanaler

For å kunne hjelpe deg med kampanjerplaner, riktige tiltak og  markedsbudsjett, må vi først finne hvilken kommunikasjonsstrategi vi skal velge. Denne velger vi basert på markedet ditt og hvilke utfordringer og muligheter som ligger foran oss, og hvordan dette løses. Når vi har funnet ut dette, gjør vi valg av kanaler for kommunikasjon som en del av strategien.

google-site-verification: googled443dbf839a611b5.html