Budskap

Velg riktig budskap

For at kommunikasjon skal oppstå kreves det minst 3 grunnpunkter. Sender (deg), mottaker (potensiell kunde) og et budskap som sendes til mottakeren. Dette er kjernen i alle kommunikasjonsmodeller.

Med budskap menes:

ENHVER FORM FOR MENINGS OVERFØRING

David Ogilvy sa, “If it doesn’t sell, it isn’t creative.” Kilde

Hvis budskapet ikke skaper engasjement i de kanalene vi velger, trenger vi å teste på nytt. Det er ofte slik at prøving og feiling ofte gir gode resultater til slutt. Engasjementet kan være alt fra delinger til kommentarer, men også at noen engasjerer seg ved at de gå inn på nettsiden din. Finner de der ut at du tilbyr det de er ute etter, og bestemmer seg for å kjøpe, har vi lykkes med budskapet.

Hvorfor deler vi budskap med andre?

En av målsetningene når vi lager et budskap som skal brukes som en del av kommunikasjonen til målgruppen, er å få så mye organisk spredning som mulig. Det vil si at det er flere enn de man har betalt for å vise annonsen og budskapet til, som ser det. Da vil man oppnå en form for viral spredning.

Et eksempel er at vi har definert hovedmålgruppen din til 35-45 år, som bor i Oslo området. Vi har valgt at Facebook er riktig kanalvalg for disse og målretter budskapet mot disse. For hver gang disse liker, kommenterer eller deler annonsen, vil deres venner se akkurat dette. På denne måten viser du budskapet ditt “gratis” til flere potensielle kunder. Algoritmen til for eksempel Facebook, legger vekt på annonser og innlegg med engasjement.

 

Viral spredning

Viral markedsføring betyr å lage et godt budskap som legges ut på for eksempel sosiale medier for å skape reaksjoner hos mottakerne. Denne reaksjonen skal gjøre at de har lyst til å dele det med sitt nettverk og venner. Dette er et av målene våres når vi skal kommunisere ut budskapet til så mange som mulig.

Vi hjelper deg med å definere og lage et riktig budskap som skaper verdi for virksomheten din, basert på kommunikasjonsstrategien din.

Grafisk design er kunsten å arrangere bilder og tekst til å kommunisere et budskap til leseren. Det er å skape forståelse for budskapet du ønsker å fortelle.
I en hverdag der trender endrer seg raskere enn tidligere, er det viktig å velge riktig strategi i markedsføring. Dette er avgjørende for at du skal lykkes på nett.
Markedsføring har endret seg stort de siste 10 årene årene. Folk har endret bruksmønster og vaner etter hvert som smarttelefoner har kommet.
google-site-verification: googled443dbf839a611b5.html