Programmatisk annonsering

Hvorfor programmatisk annonsering?

Programmatisk annonsering er en økende trend innen annonsering på nett. Fordelen er at det er en rimeligere måte å annonsere på, enn ved kjøp av direkte annonseplasser hos de ulike mediene som f.eks. VG, Aftenposten, Finn etc. Dessuten kan man få en ganske stor spredning i ønskede kanaler og formater.

Hva er programmatisk annonsering?

Programmatiske kjøp er en annen måte å kjøpe banner- og videoannonser på nett, fremfor papir annonser som langt ifra er like effektiv og fleksibelt. Denne form for annonse reklame er i hovedsak best til branding. Ved programmatiske kjøp benytter vi avansert teknologi som sørger for at annonsene kun vises mot vår ønskede målgruppe og i ønskede kanaler/ medier. På den måten kan ditt annonsebudskap treffe på alle store og små norske nettsider ved å nå ut til riktig person, til rett tid, på rett sted – med rett budskap.

Mediene legger annonseplasser (visninger) ut for salg på en såkalt annonsebørs. Som annonsør kan du legge inn bud på hva du ønsker å betale for en visning, basert på dine egne kriterier. Når alle kriteriene for kjøpet stemmer, vil kjøpet skje automatisk og annonsen vises i sanntid, derav begrepet RTB: Real Time Bidding.

Hvordan fungerer RTB (Real Time Bidding)?

Med RTB og programmatic kjøper du ikke f.eks. 50 000 visninger på bulk, men én og én visning, basert på kriterier du selv fastsetter. Det er hovedsakelig to typer nettannonser som kjøpes på denne måten:

1. Retargeting
Annonser som vises til personer som har besøkt en eller flere sider på hjemmesiden din. Eksempel: En potensiell kunde leser om ett av dine produkter/tjenester og besøker deretter VG.no eller DN.no, og får der se en annonse med det samme produktet/tjenesten.

2. Audience targeting
Annonser som vises når brukere oppfyller kriterier for åpne demografiske data. Menn fra Østfold, Akershus eller Oslo som har vist en atferd som tilsier at han er i markedet for ny bil.

Prisingen er kost per tusen (CPM), og du legger inn bud på annonsevisninger i konkurranse med andre annonsører.

Hvordan kjøpe programmatisk?

For å få tilgang til annonsebørsene, må du benytte en egen DSP-programvare (demand-side platform) i Norge. Omedia Norge har en slik platform og avtaler med de ulike media-kanalene og forhandler oss frem til bedre priser enn dersom du skulle kjøpe direkte selv.

Målretting

Mulighetene for målretting er flere, men det betyr ikke nødvendigvis at alle skal tas i bruk samtidig.

De mest brukte målrettingene er:

 • Geografi – landsdekkende, fylke, kommune, by, tettsted.
 • Demografi – kjønn, alder.
 • Interesser – for eksempel mote, bil, mat og drikke, friluftsliv etc.
 • Kjøpsintensjon – nå ut til kundene rett før de tar en endelig kjøpsbeslutning.
 • Kontekst – benytte relevante plasseringer/kategorier som styrker annonsens budskap.
 • Retargeting – vis annonser kun til de som har vært inne på nettsiden din før. Dette er svært effektivt i kombinasjon med salgsutløsende kommunikasjon.

Fordeler med programmatisk annonsering

En av fordelene ved programmatisk annonsering er den økte treffsikkerheten og derav en høyere CPM (kost per tusene visning/impressions). ved at du annonserer mot brukere som har gjort alle de tingene du ønsker i forkant (segmentering) og du vil derfor få mer igjen per annonsekrone investert.

Fordeler med programmatic:

 • Øk kvaliteten på trafikken
  Ved å kun betale for å vise annonsene dine til dem som matcher kriteriene til dine ideelle kunder, vil du øke sannsynligheten for at de klikker på den og konverterer. Som nevnt vil du nok ikke få lavere CPM, men du vil oppnå en bedre konverterings- og klikkrate, og pris per lead vil bli lavere.
 • Mindre tidkrevende annonsekjøp
  RTB sørger for at kjøp og visninger foregår i sanntid – helt automatisert – uten behov for dialog og forhandling med annonseselgere i de enkelte mediene. (NB: Skal du gjøre dette selv, må du imidlertid investere tid i å sette deg inn i hvordan DSP-programvaren fungerer.)
 • Mer kontroll på mediekjøpene dine
  Det er vanlig at annonsenettverk tilbyr en form for frekvenskontroll på annonsevisningene de selger deg. Frekvenskontroll betyr at du setter en grense for hvor mange ganger en bruker skal se annonsen din. La oss si at denne er satt til 20 visninger. Hvis du kjøper nettannonsene på den tradisjonelle måten, fra et utvalg ulike leverandører, vil du kunne få et overlapp som betyr at annonsen kanskje vises 30-40 ganger til samme person. Med programmatic har du en samlet frekvenskontroll (frekvenscap) på tvers av alle annonsenettverkene.

Ulemper med programmatic:

 • Foreløpig høy brukerterskel 
  Løsningene fra DSP-leverandørene er ennå ikke så intuitive at det bare er plug and play. Om du ikke har kompetansen inhouse, vil du sannsynligvis ha behov for ekstern hjelp.

 

Ønsker du vite mer om programmatiske kjøp – ta kontakt med oss ved å fylle ut skjema under eller send en e-post til post@omedianorge.no Du kan også ring oss på: 22 12 00 56 dersom det haster eller er å foretrekke. Velg den måten som passer deg.

google-site-verification: googled443dbf839a611b5.html